تخمین زده می‌شود که ۰.۹ درصد از آلایندگی‌های کربنی در سال ۲۰۳۰ مربوط به استخراج بیت‌کوین باشد

یک بررسی جدید از گروه سرمایه گذاری دیجیتال نیویورک (NYDIG)، پیش بینی کرده که در طول یک دهه آینده، انرژی لازم برای استخراج بیتکوین کمتر از ۰.۵ درصد انرژی مصرفی کل جهان باقی خواهد ماند. NYDIG، در همین ماه، مقاله تحقیقاتی خود به عنوان ''Bitcoin Net Zero'' را منتشر کرد. در این مقاله ادعا میشود که در سالهای آینده، حتی اگر قیمتها افزایش پیدا کنند، مصرف انرژی مربوط به استخراج بیتکوین افزایش چشمگیری نخواهد یافت. این بررسی که توسط نیک کارتر، شریک Castle Island Ventures و بنیان گذار NYDIG، روس استیونز، انجام شده نشان میدهد که چطور انتشار کربن توسط این شبکه، بسته به نوسانات قیمت بیتکوین، سختی استخراج و مصرف انرژی، ممکن است در آینده تغییر کند. تهاجمیترین چشمانداز این مطالعه نشان میدهد که در آینده، آلایندگیتولید شده به خاطر استخراج بیتکوین، همچنان بخش کوچکی از آلایندگی کل را تشکیل خواهد داد، حتی اگر ارزش بیتکوین به طرز قابل توجهی بالا رفته باشد، NYDIG اینگونه نتیجه میگیرد:

"حتی در بدبینانهترین سناریوی ما، که در آن پیش بینی کردهایم قیمت بیتکوین تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ تریلیون دلار برسد، گازهای گلخانهای تولید شده توسط استخراج بیتکوین تنها ۰.۹ درصد از آلایندگی کل جهان را تشکیل داده و انرژی مصرف شده توسط این فرایند نیز تنها ۰.۴ درصد از انرژی مصرفی جهان است.''

پیشبینیای که برای رشد استخراج بیتکوین در این مقاله انجام شده بر اساس دادههای سال ۲۰۲۰ است. محققان میزان برق مصرفی توسط استخراجکنندگان پیشین بیتکوین را توسط یک تابع از شبکه هشریت و کارایی دستگاه محاسبه کردند. طبق محاسبات نویسندگان این مقاله، استخراج بیتکوین در سال ۲۰۲۰، ۶۲ تراوات ساعت (TWh) برق مصرف کرده و طی این فرایند ۳۳ میلیون تن دی اکسید کربن به جو کره زمین وارد شده است که تنها ۰.۰۴ درصد از مصرف انرژی جهانی و ۰.۱ درصد از انتشار کربن خواهد بود. نویسندگان ادعا میکنند که آلایندگیهای کربنی مرتبط با استخراج بیتکوین در سال ۲۰۲۰، ''از نظر جهانی ناچیز است.'' در حال حاضر استخراج بیتکوین در سال به 101 TWh انرژی نیاز دارد، که ۰.۴۵ درصد برق جهانی است. به گفته دانشگاه کمبریج، انرژی مصرف شده توسط شبکه بیتکوین از برق موردنیاز کل کشور فیلیپین بیشتر است. با این حال این دانشگاه میگوید که شبکه بیتکوین، در مقایسه با برق مصرفی یخچالهای ایالات متحده آمریکا، انرژی کمتری مصرف میکند؛ به گفته کمبریج، این انرژی تنها ۴.۶ درصد از برق مصرف شده توسط کولرهای منازل مسکونی جهان است. این گزارش همچنین نتیجه گیری کرد که ''کربن زدایی'' کردن فرایند استخراج بیتکوین در آینده نوید بخش خواهد بود.

''در بلند مدت، شدت آلایندگیهای بیتکوین (و به همراه آن انتشار کربن مطلق بیتکوین)، کاهش پیدا میکند، چراکه انرژیهای تجدیدپذیر در حال توسعه هستند و کشورها یکی پس از دیگری برای کربن زدایی شبکه برق خود تلاش میکنند.''

یک بررسی جدید از گروه سرمایه گذاری دیجیتال نیویورک (NYDIG)، پیش بینی کرده که در طول یک دهه آینده، انرژی لازم برای استخراج بیتکوین کمتر از ۰.۵ درصد انرژی مصرفی کل جهان باقی خواهد ماند. NYDIG، در همین ماه، مقاله تحقیقاتی خود به عنوان ''Bitcoin Net Zero'' را منتشر کرد. در این مقاله ادعا میشود که در سالهای آینده، حتی اگر قیمتها افزایش پیدا کنند، مصرف انرژی مربوط به استخراج بیتکوین افزایش چشمگیری نخواهد یافت. این بررسی که توسط نیک کارتر، شریک Castle Island Ventures و بنیان گذار NYDIG، روس استیونز، انجام شده نشان میدهد که چطور انتشار کربن توسط این شبکه، بسته به نوسانات قیمت بیتکوین، سختی استخراج و مصرف انرژی، ممکن است در آینده تغییر کند. تهاجمیترین چشمانداز این مطالعه نشان میدهد که در آینده، آلایندگیتولید شده به خاطر استخراج بیتکوین، همچنان بخش کوچکی از آلایندگی کل را تشکیل خواهد داد، حتی اگر ارزش بیتکوین به طرز قابل توجهی بالا رفته باشد، NYDIG اینگونه نتیجه میگیرد:

"حتی در بدبینانهترین سناریوی ما، که در آن پیش بینی کردهایم قیمت بیتکوین تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ تریلیون دلار برسد، گازهای گلخانهای تولید شده توسط استخراج بیتکوین تنها ۰.۹ درصد از آلایندگی کل جهان را تشکیل داده و انرژی مصرف شده توسط این فرایند نیز تنها ۰.۴ درصد از انرژی مصرفی جهان است.''

پیشبینیای که برای رشد استخراج بیتکوین در این مقاله انجام شده بر اساس دادههای سال ۲۰۲۰ است. محققان میزان برق مصرفی توسط استخراجکنندگان پیشین بیتکوین را توسط یک تابع از شبکه هشریت و کارایی دستگاه محاسبه کردند. طبق محاسبات نویسندگان این مقاله، استخراج بیتکوین در سال ۲۰۲۰، ۶۲ تراوات ساعت (TWh) برق مصرف کرده و طی این فرایند ۳۳ میلیون تن دی اکسید کربن به جو کره زمین وارد شده است که تنها ۰.۰۴ درصد از مصرف انرژی جهانی و ۰.۱ درصد از انتشار کربن خواهد بود. نویسندگان ادعا میکنند که آلایندگیهای کربنی مرتبط با استخراج بیتکوین در سال ۲۰۲۰، ''از نظر جهانی ناچیز است.'' در حال حاضر استخراج بیتکوین در سال به 101 TWh انرژی نیاز دارد، که ۰.۴۵ درصد برق جهانی است. به گفته دانشگاه کمبریج، انرژی مصرف شده توسط شبکه بیتکوین از برق موردنیاز کل کشور فیلیپین بیشتر است. با این حال این دانشگاه میگوید که شبکه بیتکوین، در مقایسه با برق مصرفی یخچالهای ایالات متحده آمریکا، انرژی کمتری مصرف میکند؛ به گفته کمبریج، این انرژی تنها ۴.۶ درصد از برق مصرف شده توسط کولرهای منازل مسکونی جهان است. این گزارش همچنین نتیجه گیری کرد که ''کربن زدایی'' کردن فرایند استخراج بیتکوین در آینده نوید بخش خواهد بود.

''در بلند مدت، شدت آلایندگیهای بیتکوین (و به همراه آن انتشار کربن مطلق بیتکوین)، کاهش پیدا میکند، چراکه انرژیهای تجدیدپذیر در حال توسعه هستند و کشورها یکی پس از دیگری برای کربن زدایی شبکه برق خود تلاش میکنند.''

دیدگاه خود را ثبت کنید

اولین دیدگاه را وارد کنید!

ثبت دیدگاه