طبق نظرسنجی، ۵۴ درصد از مردم سالوادور با بیت‌کوین آشنایی ندارند

السالوادور چندی است که به علت پذیرش بیتکوین به عنوان ارز رسمی این کشور، در عرصه جهانی خبر ساز شده؛ این اقدام اعتراض بسیاری از شهروندان السالوادور را برانگیخته بود، و صندوق بینالمللی پول نیز چندان با این تصمیم موافق نبود. نتایج نظرسنجی اخیر نشان میدهند که اکثر شهروندان السالوادور حتی در مورد رمزارزهای اولیه هم اطلاعات کافی ندارند، چه برسد به بازارهای کوچکتر همتایان کریپتوکارنسی. تحقیقات انجام شده توسط آژانس Sherlock Communications، که مقر آن در سائوپائولو قرار دارد، نشان میدهد که پاسخ ۵۴ درصد از شرکت کنندگان سالوادوری به سوال ''از میان پنج سکه اصلی، کدام رمزارز را بهتر میشناسید؟''؛ ''هیچکدام'' بوده است. این در حالی است که ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان، از بین گزینههای اتر (ETH)، بیتکوین، دوجکوین (DOGE) و EOS؛ بیتکوین را انتخاب کردهاند. البته هدف این نظرسنجی بررسی عمق دانش افراد در حوزه رمزارزها نبود؛ پاتریک اونیل، مدیر Sherlock Communications، در مکاتباتی که با Cointelegraph داشت اینگونه میگوید:

"دادههایی که از السالوادور جمع آوری کردهایم به ما ثابت کرد که سردرگمیهای بسیار زیادی در مورد کریپتوکارنسی وجود دارد، این مساله با توجه به شرایط، ممکن است بسیار تعجب برانگیز باشد.''

پاسخ سوالات دیگر این نظرسنجی صحهای بر این ادعا هستند، ۴۶ درصد از پاسخ دهندگان، برای این سوال: ''چه چیزی میتواند اطمینان شما را در مورد سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها جلب کند؟''؛ گزینه "هیچ چیز'' را انتخاب کردهاند و ۱۸ درصد از این افراد گفتهاند مقررات مناسب میتواند به آنها کمک کند تا این قدم بزرگ را بردارند و ۱۶ درصد از پاسخ دهندگان ادعا کردهاند دسترسی به سیستم عاملهای مطمئنتر و کاربرپسندتر آنها را به سرمایه گذاری ترغیب خواهد کرد. در پاسخ به این سوال که ''آیا یک بحران اقتصادی محلی میتواند باعث شود میزان اعتماد شما به رمزارزها تغییر کند؟"، ۳۵ درصد افراد پاسخ دادهاند که ''کمتر احتمال دارد''، ۲۸ درصد گزینه ''رکود مالی باعث خواهد شد خیلی کمتر به سرمایه گذاری در حوزه رمزارز فکر کنم.'' را انتخاب کردهاند و ۲۴ درصد از افراد نظر مخالف را داشته و گفتهاند که رکود اقتصادی باعث خواهد شد بیشتر به سمت سرمایه گذاری در این حوزه کشیده شوند. این در حالی است که درصد قابل توجهی از پاسخ دهندگان (۴۱٪)، گفتهاند شرایط بد اقتصادی هیچ تاثیری بر نظر آنها در مورد کریپتوکارنسی نخواهد گذاشت. در این میان، بسیاری از شرکت کنندگان (۴۲٪)، به جای نشان دادن خصومت یا اشتیاق آشکار، میگویند که انتخاب بیتکوین به عنوان یک ارز قانونی نه ایده خوبی است و نه بد. از افراد باقی مانده؛ نظر ۳۱ درصد آنها کم و بیش منفی بودهو برای ۲۹ درصد باقی مانده، میتوان گفت که نظرشان در این مورد مثبت است. در مورد سوالی که مربوط به وضعیت رمزارز در حال و آینده السالوادور بود؛ بازهم اغلب پاسخها بیطرفی و بیتفاوتی شرکتکنندگان را نشان میدادند. ۳۲ درصد از افراد هیچ ایدهای در این باره نداشتند و بیشتر افراد باقی مانده پاسخ دادهاند که ''این موضوع در این کشور هیچ آیندهای نخواهد داشت.'' یکی از ساکنان در پوشش خبری اخیر از مقاومت شهروندان السالوادور در برابر قانون جدید بیتکوین، به خبرنگاران گفت: "ما این رمزارز را نمیشناسیم، نمیدانیم تصویب این قانون برای ما سود به ارمغان میآورد یا ضرر، ما هیچ نمیدانیم."

دیدگاه خود را ثبت کنید

اولین دیدگاه را وارد کنید!

ثبت دیدگاه