فقط هولدرهای بیت‌کوین در بازار مانده‌اند

blog

آدرس‌های فعال، موجودیت‌ها و تراکنش‌های شبکه بیت‌کوین در حال رنج زدن هستند، اما تعداد هولدرهای بیت‌کوین همچنان سقف‌های جدید می‌زند.

طبق داده‌های سایت گلس‌نود، معامله‌گران خرد و به اصطلاح توریست‌های بیت‌کوین در حال ترک آن هستند و فقط هولدرهای بیت‌کوین باقی مانده‌اند.

سایت گلس‌نود در گزارش هفتگی جولای خود نوشت:

شبکه بیت‌کوین در حال رسیدن به حالتی است که همه سازمان‌های سفته‌بازی و توریست‌های بازار به طور کامل از این دارایی پاکسازی شده‌اند.

اما جدا از پاکسازی این توریست‌ها، گلس‌نود همچنین به سطوح انباشت قابل توجهی اشاره کرد. میزان آدرس‌هایی که کمتر از یک بیت‌کوین دارند و همچنین میزان آدرس‌های با دارای 1000 تا 1500 بیت‌کوین به طور قابل توجهی افزایش داشته‌اند.

به طور ویژه درمورد آدرس‌های کمتر از یک بیت‌کوین، می‌توانیم بگوییم که این مقداری که افزایش پیدا کرده، در طول تاریخ بیت‌کوین بی‌سابقه بوده است.

در ادامه در این گزارش آمده که تعداد آدرس‌های فعال و موجودت‌ها، هر دو از تاریخ نوامبر 2021 در روند نزولی بوده‌اند. از این موضوع می‌توانیم بفهمیم که سرمایه‌گذاران جدید و موجود، به طور یکسان با شبکه تعامل ندارند. یعنی طبق این داده، هولدرهای بیت‌کوین همچنان باقی مانده‌اند.

رشد موجودیت‌های جدید هم کاهش پیدا کرده و به مقداری رسیده که در زمان بازار خرسی سال 2018 تا 2019 رسیده بود.

همچنین تعداد تراکنش‌های بیت‌کوین روند خنثی را در پیش گرفته که نشان دهنده کاهش تقاضا است. همچنین این داده نشان می‌دهد که هولدرهای بیت‌کوین همچنان در حال نگهداشتن دارایی خود هستند.

گلس‌نود اضافه کرد که تعداد آدرس‌های با میزان دارایی غیر صفر، یعنی آن‌هایی که مقداری هم که شده بیت‌کوین دارند، همچنان در حال زدن سقف‌های جدید است و اکنون به مقدار 42.3 میلیون آدرس رسیده است.

در زمان بازار خرسی قبلی هم وقتی قیمت بیت‌کوین کاهش پیدا کرد، بازار مثل همین پاکسازی را تجربه کرده بود. با این حال، گلس‌نود می‌گوید که این داده، «سطح فزاینده تصمیم شرکت‌کنندگان متوسط ​​بیت‌کوین» را نشان می‌دهد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

اولین دیدگاه را وارد کنید!

ثبت دیدگاه