بیت کوین

هفت روز قبل

1,179,750,000 تومان

-13.95%
اتریوم

هفت روز قبل

94,300,275 تومان

-0.19%
ریپل

هفت روز قبل

37,950 تومان

4.86%
تتر

هفت روز قبل

24,100 تومان

0.02%
بیت کوین کش

هفت روز قبل

29,883,261 تومان

-4.30%
لایت کوین

هفت روز قبل

7,630,510 تومان

-8.68%
ترون

هفت روز قبل

3,135 تومان

-6.81%
کاردانو

هفت روز قبل

57,950 تومان

40.24%
دش

هفت روز قبل

8,473,713 تومان

-5.24%
بایننس کوین

هفت روز قبل

14,694,824 تومان

-9.41%
دوج کوین

هفت روز قبل

12,843 تومان

20.04%
دیجی ‌بایت

هفت روز قبل

3,051 تومان

-14.86%
نام قیمت(تومان) 1H ساعت گذشته 24H ساعت گذشته 7d روز گذشته نمودار خرید / فروش
بیت کوین BTC 1,179,750,000 -0.60 0.40 -13.95
خریدفروش
اتریوم ETH 94,300,275 -1.11 -2.35 -0.19
خریدفروش
ریپل XRP 37,950 -0.52 14.57 4.86
خریدفروش
تتر USDT 24,100 0.03 0.01 0.02
خریدفروش
بیت کوین کش BCH 29,883,261 -0.75 1.29 -4.30
خریدفروش
لایت کوین LTC 7,630,510 -0.91 1.42 -8.68
خریدفروش
ترون TRX 3,135 -1.26 5.07 -6.81
خریدفروش
کاردانو ADA 57,950 -1.92 8.04 40.24
خریدفروش
دش DASH 8,473,713 -1.34 1.49 -5.24
خریدفروش
بایننس کوین BNB 14,694,824 -0.91 1.64 -9.41
خریدفروش
دوج کوین DOGE 12,843 -1.64 1.16 20.04
خریدفروش
دیجی ‌بایت DGB 3,051 1.31 6.10 -14.86
خریدفروش