بیت کوین

هفت روز قبل

1,610,440,003 تومان

-12.56%
اتریوم

هفت روز قبل

135,874,547 تومان

-5.07%
ریپل

هفت روز قبل

28,058 تومان

-5.96%
تتر

هفت روز قبل

31,148 تومان

-0.02%
بیت کوین کش

هفت روز قبل

14,576,017 تومان

-17.53%
لایت کوین

هفت روز قبل

4,994,458 تومان

-21.78%
ترون

هفت روز قبل

2,836 تومان

-5.41%
کاردانو

هفت روز قبل

44,388 تومان

-20.20%
دش

هفت روز قبل

4,571,445 تومان

-16.05%
بایننس کوین

هفت روز قبل

18,590,000 تومان

-4.78%
دوج کوین

هفت روز قبل

5,775 تومان

-17.25%
دیجی ‌بایت

هفت روز قبل

1,343 تومان

-17.25%
بیت تورنت

هفت روز قبل

111 تومان

8.80%
شیبا اینو

هفت روز قبل

1.14550000 تومان

-14.19%
استلار

هفت روز قبل

9,070 تومان

-11.10%
پولکادات

هفت روز قبل

908,701 تومان

-20.65%
سیف مون

هفت روز قبل

0.0919500 تومان

-25.44%
کیشو اینو

هفت روز قبل

0.0001254900 تومان

-31.20%
فگ

هفت روز قبل

0.000248000 تومان

-27.29%
بیبی دوج

هفت روز قبل

0.0000801300 تومان

-20.95%
بینامون

هفت روز قبل

4,825 تومان

-34.93%
بیبی کیک

هفت روز قبل

2.050000 تومان

-13.40%
ددی دوج

هفت روز قبل

0.0003594900 تومان

-10.85%
وینک

هفت روز قبل

17.700000 تومان

-20.87%
مینی فوتبال

هفت روز قبل

0.0000030300000 تومان

-1.67%
شیبا فلوکی

هفت روز قبل

0.0005926000 تومان

-12.66%
آیوتا

هفت روز قبل

38,093 تومان

-18.76%
آریوا

هفت روز قبل

16.923150 تومان

-28.94%
بیبی شیبا اینو

هفت روز قبل

0.0006305000 تومان

-15.55%
بایننس یو اس دی

هفت روز قبل

31,454 تومان

-0.02%
رینبو

هفت روز قبل

0.0009325000000 تومان

-18.95%
فلوکی اینو

هفت روز قبل

9.71600000 تومان

-25.99%
ریوشی

هفت روز قبل

0.0015645900 تومان

10.67%
همستر

هفت روز قبل

0.0009701000 تومان

8.57%
متاپتز

هفت روز قبل

0.0000138000 تومان

20.40%
نام قیمت(تومان) 1H ساعت گذشته 24H ساعت گذشته 7d روز گذشته نمودار خرید / فروش
بیت کوین BTC 1,610,440,003 -0.08 -0.17 -12.56
خریدفروش
اتریوم ETH 135,874,547 -0.23 -0.39 -5.07
خریدفروش
ریپل XRP 28,058 -0.06 11.37 -5.96
خریدفروش
تتر USDT 31,148 0.02 -0.04 -0.02
خریدفروش
بیت کوین کش BCH 14,576,017 -0.58 -2.28 -17.53
خریدفروش
لایت کوین LTC 4,994,458 -0.39 -0.59 -21.78
خریدفروش
ترون TRX 2,836 -0.38 -0.01 -5.41
خریدفروش
کاردانو ADA 44,388 -0.07 -1.34 -20.20
خریدفروش
دش DASH 4,571,445 0.80 2.12 -16.05
خریدفروش
بایننس کوین BNB 18,590,000 0.01 1.42 -4.78
خریدفروش
دوج کوین DOGE 5,775 -0.66 0.58 -17.25
خریدفروش
دیجی ‌بایت DGB 1,343 -0.32 -1.06 -17.25
خریدفروش
بیت تورنت BTT 111 -0.66 -8.32 8.80
خریدفروش
شیبا اینو SHIB 1.14550000 -0.63 0.34 -14.19
خریدفروش
استلار XLM 9,070 -1.11 -0.71 -11.10
خریدفروش
پولکادات DOT 908,701 -0.51 -0.83 -20.65
خریدفروش
سیف مون SAFEMOON 0.0919500 -0.40 9.37 -25.44
خریدفروش
کیشو اینو KISHU 0.0001254900 -0.09 3.58 -31.20
خریدفروش
فگ FEG 0.000248000 -0.36 -0.19 -27.29
خریدفروش
بیبی دوج BabyDoge 0.0000801300 -0.46 1.23 -20.95
خریدفروش
بینامون BMON 4,825 1.37 -2.98 -34.93
خریدفروش
بیبی کیک BABYCAKE 2.050000 -0.27 1.70 -13.40
خریدفروش
ددی دوج DADDYDOGE 0.0003594900 5.20 8.81 -10.85
خریدفروش
وینک WIN 17.700000 -0.07 -0.35 -20.87
خریدفروش
مینی فوتبال MINIFOOTBALL 0.0000030300000 -14.49 -12.32 -1.67
خریدفروش
شیبا فلوکی FLOKI 0.0005926000 -2.63 -1.95 -12.66
خریدفروش
آیوتا MIOTA 38,093 0.38 2.03 -18.76
خریدفروش
آریوا ARV 16.923150 -0.08 0.27 -28.94
خریدفروش
بیبی شیبا اینو BABYSHIBAINU 0.0006305000 -0.37 -5.29 -15.55
خریدفروش
بایننس یو اس دی BUSD 31,454 -0.02 -0.03 -0.02
خریدفروش
رینبو RAINBOW 0.0009325000000 -0.27 -0.08 -18.95
خریدفروش
فلوکی اینو FLOKIINU 9.71600000 1.29 8.62 -25.99
خریدفروش
ریوشی RYOSHI 0.0015645900 -1.68 -0.45 10.67
خریدفروش
همستر HAM 0.0009701000 -0.36 56.75 8.57
خریدفروش
متاپتز METAPETS 0.0000138000 -1.13 -6.84 20.40
خریدفروش