QUACK
ریچ کواک

هفت روز قبل

0.00005037961 IRT

5.82%
BTC
بیت کوین

هفت روز قبل

594,246,956 IRT

-0.81%
ETH
اتریوم

هفت روز قبل

43,581,101 IRT

0.16%
XRP
ریپل

هفت روز قبل

14,476 IRT

5.38%
USDT
تتر

هفت روز قبل

35,943 IRT

0.04%
BCH
بیت کوین کش

هفت روز قبل

4,050,023 IRT

6.97%
LTC
لایت کوین

هفت روز قبل

2,752,663 IRT

20.82%
TRX
ترون

هفت روز قبل

1,906 IRT

1.26%
ADA
کاردانو

هفت روز قبل

11,398 IRT

-3.31%
DASH
دش

هفت روز قبل

1,486,888 IRT

17.29%
BNB
بایننس کوین

هفت روز قبل

11,307,437 IRT

15.69%
DOGE
دوج کوین

هفت روز قبل

3,282 IRT

8.31%
SFM
سیف مون 2

هفت روز قبل

10.4859225 IRT

3.79%
DGB
دیجی ‌بایت

هفت روز قبل

269 IRT

7.04%
BTT
بیت تورنت

هفت روز قبل

0.024635411 IRT

2.52%
SHIB
شیبا اینو

هفت روز قبل

0.33025178 IRT

0.44%
DOT
پولکادات

هفت روز قبل

194,263 IRT

-3.50%
XLM
استلار

هفت روز قبل

3,200 IRT

-1.04%
KISHU
کیشو اینو

هفت روز قبل

0.0000135174 IRT

-1.53%
FEG
فگ

هفت روز قبل

0.000019699027 IRT

7.79%
BabyDoge
بیبی دوج

هفت روز قبل

0.0000402926 IRT

0.36%
BMON
بینامون

هفت روز قبل

360 IRT

4.35%
BABYCAKE
بیبی کیک

هفت روز قبل

0.0018067226 IRT

31.85%
DADDYDOGE
ددی دوج

هفت روز قبل

0.0001123533 IRT

14.20%
WIN
وینک

هفت روز قبل

3.217303 IRT

-2.16%
MINIFOOTBALL
مینی فوتبال

هفت روز قبل

0.0000030945060 IRT

-33.86%
RYOSHI
ریوشی

هفت روز قبل

0.0001539267 IRT

-9.20%
FLOKI
شیبا فلوکی

هفت روز قبل

0.00001367331 IRT

9.20%
ARV
آریوا

هفت روز قبل

3.533062 IRT

4.62%
RAINBOW
رینبو

هفت روز قبل

0.0000176658320 IRT

4.20%
BABYSHIBAINU
بیبی شیبا اینو

هفت روز قبل

0.000190832427 IRT

15.46%
MIOTA
آیوتا

هفت روز قبل

7,737 IRT

-3.86%
BUSD
بایننس یو اس دی

هفت روز قبل

35,978 IRT

-0.07%
FLOKIINU
فلوکی اینو

هفت روز قبل

0.32041681 IRT

17.94%
HAM
همستر

هفت روز قبل

0.0000515613 IRT

14.31%
METAPETS
متاپتز

هفت روز قبل

0.000001406838 IRT

13.91%
CAKE
پنکیک

هفت روز قبل

146,693 IRT

7.01%
MATIC
متیک

هفت روز قبل

30,668 IRT

-2.06%
TWT
تراست ولت توکن

هفت روز قبل

74,874 IRT

-4.67%
ATOM
اتم

هفت روز قبل

370,962 IRT

4.01%
ONE
هارمونی

هفت روز قبل

513.310016 IRT

2.43%
GAMINGSHIBA
گیمینگ شیبا

هفت روز قبل

0.0000007100400 IRT

13.12%
SPOOKYSHIBA
اسپوکی شیبا

هفت روز قبل

129.02649 IRT

12.10%
BRISE
بیت‌گرت

هفت روز قبل

0.01173416 IRT

-0.84%
SHIBDOGE
شیبادوج

هفت روز قبل

0.000000000002000000 IRT

8.79%
FWC
قطر 2022

هفت روز قبل

0.00000326692 IRT

-74.08%
CATGIRL
کت گرل

هفت روز قبل

0.0000156154 IRT

-15.29%
SOL
سولانا

هفت روز قبل

517,507 IRT

13.05%
LUNC
لونا کلاسیک

هفت روز قبل

5.80326836 IRT

-6.97%
LUNA
لونا

هفت روز قبل

56,521.26 IRT

-6.12%
SPACEPI
اسپیس پی

هفت روز قبل

0.0000506249 IRT

0.73%
VINU
ویتا اینو

هفت روز قبل

0.00050130884 IRT

-5.48%
STARL
استارلینک

هفت روز قبل

0.09756414 IRT

-5.52%
نام قیمت(تومان) 1H ساعت گذشته 24H ساعت گذشته 7d روز گذشته نمودار خرید / فروش
QUACKریچ کواک QUACK 0.00005037961 21.04 2.11 5.82
خریدفروش
BTCبیت کوین BTC 594,246,956 -0.31 -0.02 -0.81
خریدفروش
ETHاتریوم ETH 43,581,101 -0.29 1.60 0.16
خریدفروش
XRPریپل XRP 14,476 -0.43 -0.65 5.38
خریدفروش
USDTتتر USDT 35,943 0.00 0.01 0.04
خریدفروش
BCHبیت کوین کش BCH 4,050,023 -0.53 -2.53 6.97
خریدفروش
LTCلایت کوین LTC 2,752,663 -0.88 0.40 20.82
خریدفروش
TRXترون TRX 1,906 -0.11 -0.02 1.26
خریدفروش
ADAکاردانو ADA 11,398 -0.33 0.90 -3.31
خریدفروش
DASHدش DASH 1,486,888 -0.23 0.66 17.29
خریدفروش
BNBبایننس کوین BNB 11,307,437 0.33 5.09 15.69
خریدفروش
DOGEدوج کوین DOGE 3,282 -1.14 3.78 8.31
خریدفروش
SFMسیف مون 2 SFM 10.4859225 -1.14 8.05 3.79
خریدفروش
DGBدیجی ‌بایت DGB 269 -0.94 1.62 7.04
خریدفروش
BTTبیت تورنت BTT 0.024635411 0.08 0.98 2.52
خریدفروش
SHIBشیبا اینو SHIB 0.33025178 -0.27 0.16 0.44
خریدفروش
DOTپولکادات DOT 194,263 0.37 1.21 -3.50
خریدفروش
XLMاستلار XLM 3,200 -0.29 -1.20 -1.04
خریدفروش
KISHUکیشو اینو KISHU 0.0000135174 0.62 0.80 -1.53
خریدفروش
FEGفگ FEG 0.000019699027 0.03 4.15 7.79
خریدفروش
BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 0.0000402926 -0.11 2.76 0.36
خریدفروش
BMONبینامون BMON 360 1.30 6.88 4.35
خریدفروش
BABYCAKEبیبی کیک BABYCAKE 0.0018067226 0.00 0.25 31.85
خریدفروش
DADDYDOGEددی دوج DADDYDOGE 0.0001123533 0.08 5.31 14.20
خریدفروش
WINوینک WIN 3.217303 -0.33 -0.74 -2.16
خریدفروش
MINIFOOTBALLمینی فوتبال MINIFOOTBALL 0.0000030945060 0.12 10.02 -33.86
خریدفروش
RYOSHIریوشی RYOSHI 0.0001539267 0.16 13.30 -9.20
خریدفروش
FLOKIشیبا فلوکی FLOKI 0.00001367331 0.65 5.39 9.20
خریدفروش
ARVآریوا ARV 3.533062 0.22 4.91 4.62
خریدفروش
RAINBOWرینبو RAINBOW 0.0000176658320 0.65 4.91 4.20
خریدفروش
BABYSHIBAINUبیبی شیبا اینو BABYSHIBAINU 0.000190832427 0.65 8.54 15.46
خریدفروش
MIOTAآیوتا MIOTA 7,737 0.23 1.41 -3.86
خریدفروش
BUSDبایننس یو اس دی BUSD 35,978 -0.03 0.02 -0.07
خریدفروش
FLOKIINUفلوکی اینو FLOKIINU 0.32041681 -0.54 0.97 17.94
خریدفروش
HAMهمستر HAM 0.0000515613 -1.63 0.95 14.31
خریدفروش
METAPETSمتاپتز METAPETS 0.000001406838 0.65 5.30 13.91
خریدفروش
CAKEپنکیک CAKE 146,693 0.25 2.02 7.01
خریدفروش
MATICمتیک MATIC 30,668 -0.75 1.28 -2.06
خریدفروش
TWTتراست ولت توکن TWT 74,874 0.05 -3.26 -4.67
خریدفروش
ATOMاتم ATOM 370,962 0.44 3.35 4.01
خریدفروش
ONE هارمونی ONE 513.310016 -0.10 0.44 2.43
خریدفروش
GAMINGSHIBAگیمینگ شیبا GAMINGSHIBA 0.0000007100400 0.65 3.73 13.12
خریدفروش
SPOOKYSHIBAاسپوکی شیبا SPOOKYSHIBA 129.02649 0.65 5.29 12.10
خریدفروش
BRISEبیت‌گرت BRISE 0.01173416 0.15 -0.02 -0.84
خریدفروش
SHIBDOGEشیبادوج SHIBDOGE 0.000000000002000000 -0.28 4.24 8.79
خریدفروش
FWCقطر 2022 FWC 0.00000326692 -0.70 29.05 -74.08
خریدفروش
CATGIRLکت گرل CATGIRL 0.0000156154 0.63 -21.49 -15.29
خریدفروش
SOLسولانا SOL 517,507 -0.56 0.70 13.05
خریدفروش
LUNCلونا کلاسیک LUNC 5.80326836 -0.13 1.70 -6.97
خریدفروش
LUNAلونا LUNA 56,521.26 0.05 0.94 -6.12
خریدفروش
SPACEPIاسپیس پی SPACEPI 0.0000506249 0.29 4.16 0.73
خریدفروش
VINUویتا اینو VINU 0.00050130884 0.15 2.79 -5.48
خریدفروش
STARLاستارلینک STARL 0.09756414 -0.81 0.30 -5.52
خریدفروش