بیت کوین

هفت روز قبل

796,934,709 تومان

-13.00%
اتریوم

هفت روز قبل

48,461,766 تومان

-18.40%
ریپل

هفت روز قبل

15,128 تومان

-24.59%
تتر

هفت روز قبل

24,597 تومان

0.07%
بیت کوین کش

هفت روز قبل

11,284,450 تومان

-21.92%
لایت کوین

هفت روز قبل

3,080,991 تومان

-23.81%
ترون

هفت روز قبل

1,349 تومان

-20.92%
کاردانو

هفت روز قبل

29,899 تومان

-17.83%
دش

هفت روز قبل

2,940,703 تومان

-24.40%
بایننس کوین

هفت روز قبل

7,142,997 تومان

-16.81%
دوج کوین

هفت روز قبل

5,589 تومان

-27.02%
دیجی ‌بایت

هفت روز قبل

1,061 تومان

-23.21%
بیت تورنت

هفت روز قبل

60 تومان

-31.65%
شیبا اینو

هفت روز قبل

0 تومان

-21.57%
پولکادات

هفت روز قبل

394,844 تومان

-32.95%
سیف مون

هفت روز قبل

0 تومان

-21.03%
کیشو اینو

هفت روز قبل

0 تومان

-39.59%
فگ

هفت روز قبل

0 تومان

-13.51%
نام قیمت(تومان) 1H ساعت گذشته 24H ساعت گذشته 7d روز گذشته نمودار خرید / فروش
بیت کوین BTC 796,934,709 1.10 2.57 -13.00
خریدفروش
اتریوم ETH 48,461,766 1.11 2.50 -18.40
خریدفروش
ریپل XRP 15,128 2.30 9.08 -24.59
خریدفروش
تتر USDT 24,597 0.01 -0.04 0.07
خریدفروش
بیت کوین کش BCH 11,284,450 1.34 5.07 -21.92
خریدفروش
لایت کوین LTC 3,080,991 1.21 5.16 -23.81
خریدفروش
ترون TRX 1,349 0.99 6.26 -20.92
خریدفروش
کاردانو ADA 29,899 1.43 4.47 -17.83
خریدفروش
دش DASH 2,940,703 1.66 3.94 -24.40
خریدفروش
بایننس کوین BNB 7,142,997 1.18 7.44 -16.81
خریدفروش
دوج کوین DOGE 5,589 2.01 17.79 -27.02
خریدفروش
دیجی ‌بایت DGB 1,061 1.33 7.00 -23.21
خریدفروش
بیت تورنت BTT 60 1.54 6.28 -31.65
خریدفروش
شیبا اینو SHIB 0 1.96 5.58 -21.57
خریدفروش
پولکادات DOT 394,844 1.04 1.68 -32.95
خریدفروش
سیف مون SAFEMOON 0 -1.03 3.12 -21.03
خریدفروش
کیشو اینو KISHU 0 0.37 0.37 -39.59
خریدفروش
فگ FEG 0 -1.17 13.10 -13.51
خریدفروش