بیت کوین

هفت روز قبل

1,240,000,000 تومان

-6.09%
اتریوم

هفت روز قبل

89,419,502 تومان

-11.75%
ریپل

هفت روز قبل

28,075 تومان

-8.40%
تتر

هفت روز قبل

28,500 تومان

0.02%
بیت کوین کش

هفت روز قبل

15,315,586 تومان

-13.47%
لایت کوین

هفت روز قبل

4,467,333 تومان

-11.38%
ترون

هفت روز قبل

2,793 تومان

-14.73%
کاردانو

هفت روز قبل

63,466 تومان

-3.28%
دش

هفت روز قبل

5,061,340 تومان

-11.55%
بایننس کوین

هفت روز قبل

10,900,001 تومان

-9.27%
دوج کوین

هفت روز قبل

6,320 تومان

-6.30%
دیجی ‌بایت

هفت روز قبل

1,439 تومان

-11.38%
بیت تورنت

هفت روز قبل

102 تومان

-12.66%
شیبا اینو

هفت روز قبل

0.21875000 تومان

-12.58%
پولکادات

هفت روز قبل

916,909 تومان

-6.62%
استلار

هفت روز قبل

8,533 تومان

-7.58%
سیف مون

هفت روز قبل

0.0599500 تومان

-12.86%
کیشو اینو

هفت روز قبل

0.0000192500 تومان

-13.89%
فگ

هفت روز قبل

0.000067050 تومان

-20.19%
بیبی دوج

هفت روز قبل

0.0000318500 تومان

-15.03%
بینامون

هفت روز قبل

7,195 تومان

54.87%
بیبی کیک

هفت روز قبل

4.420000 تومان

-22.82%
ددی دوج

هفت روز قبل

0.0003690500 تومان

-30.38%
وینک

هفت روز قبل

13.250001 تومان

-13.83%
مینی فوتبال

هفت روز قبل

0.0000042500000 تومان

-29.19%
شیبا فلوکی

هفت روز قبل

0.0007550000 تومان

3.70%
نام قیمت(تومان) 1H ساعت گذشته 24H ساعت گذشته 7d روز گذشته نمودار خرید / فروش
بیت کوین BTC 1,240,000,000 0.56 2.90 -6.09
خریدفروش
اتریوم ETH 89,419,502 0.74 2.24 -11.75
خریدفروش
ریپل XRP 28,075 0.92 -0.82 -8.40
خریدفروش
تتر USDT 28,500 0.00 0.02 0.02
خریدفروش
بیت کوین کش BCH 15,315,586 0.98 1.03 -13.47
خریدفروش
لایت کوین LTC 4,467,333 1.50 2.59 -11.38
خریدفروش
ترون TRX 2,793 1.44 0.25 -14.73
خریدفروش
کاردانو ADA 63,466 3.42 3.53 -3.28
خریدفروش
دش DASH 5,061,340 1.65 4.74 -11.55
خریدفروش
بایننس کوین BNB 10,900,001 1.14 1.68 -9.27
خریدفروش
دوج کوین DOGE 6,320 1.43 1.01 -6.30
خریدفروش
دیجی ‌بایت DGB 1,439 1.70 2.41 -11.38
خریدفروش
بیت تورنت BTT 102 1.07 0.05 -12.66
خریدفروش
شیبا اینو SHIB 0.21875000 0.91 5.96 -12.58
خریدفروش
پولکادات DOT 916,909 1.36 4.98 -6.62
خریدفروش
استلار XLM 8,533 1.86 3.46 -7.58
خریدفروش
سیف مون SAFEMOON 0.0599500 0.88 1.83 -12.86
خریدفروش
کیشو اینو KISHU 0.0000192500 -0.69 3.97 -13.89
خریدفروش
فگ FEG 0.000067050 -1.89 1.05 -20.19
خریدفروش
بیبی دوج BabyDoge 0.0000318500 1.99 -2.34 -15.03
خریدفروش
بینامون BMON 7,195 13.96 43.76 54.87
خریدفروش
بیبی کیک BABYCAKE 4.420000 0.73 -4.72 -22.82
خریدفروش
ددی دوج DADDYDOGE 0.0003690500 3.69 -4.27 -30.38
خریدفروش
وینک WIN 13.250001 0.72 1.08 -13.83
خریدفروش
مینی فوتبال MINIFOOTBALL 0.0000042500000 0.67 -12.03 -29.19
خریدفروش
شیبا فلوکی FLOKI 0.0007550000 1.36 -13.05 3.70
خریدفروش