بیت کوین

هفت روز قبل

996,096,751 تومان

2.97%
اتریوم

هفت روز قبل

63,285,070 تومان

11.91%
ریپل

هفت روز قبل

18,414 تومان

12.93%
تتر

هفت روز قبل

24,907 تومان

0.01%
بیت کوین کش

هفت روز قبل

13,742,906 تومان

10.17%
لایت کوین

هفت روز قبل

3,529,885 تومان

6.29%
ترون

هفت روز قبل

1,736 تومان

8.11%
کاردانو

هفت روز قبل

33,290 تومان

2.38%
دش

هفت روز قبل

3,876,393 تومان

9.75%
بایننس کوین

هفت روز قبل

8,574,403 تومان

4.28%
دوج کوین

هفت روز قبل

5,225 تومان

-2.23%
دیجی ‌بایت

هفت روز قبل

1,255 تومان

15.64%
بیت تورنت

هفت روز قبل

75 تومان

9.46%
شیبا اینو

هفت روز قبل

0.16848005 تومان

-1.39%
استلار

هفت روز قبل

6,733 تومان

2.23%
پولکادات

هفت روز قبل

466,999 تومان

23.85%
سیف مون

هفت روز قبل

0.0660501 تومان

-21.07%
کیشو اینو

هفت روز قبل

0.0000265000 تومان

12.42%
فگ

هفت روز قبل

0.000132450 تومان

21.59%
بیبی دوج

هفت روز قبل

0.0000628000 تومان

-7.72%
بینامون

هفت روز قبل

6,002 تومان

9.17%
بیبی کیک

هفت روز قبل

20.349000 تومان

70.19%
نام قیمت(تومان) 1H ساعت گذشته 24H ساعت گذشته 7d روز گذشته نمودار خرید / فروش
بیت کوین BTC 996,096,751 0.25 -2.03 2.97
خریدفروش
اتریوم ETH 63,285,070 0.72 -2.66 11.91
خریدفروش
ریپل XRP 18,414 0.37 -4.00 12.93
خریدفروش
تتر USDT 24,907 0.01 0.02 0.01
خریدفروش
بیت کوین کش BCH 13,742,906 0.32 -4.07 10.17
خریدفروش
لایت کوین LTC 3,529,885 0.32 -3.43 6.29
خریدفروش
ترون TRX 1,736 0.24 -0.38 8.11
خریدفروش
کاردانو ADA 33,290 0.68 -1.42 2.38
خریدفروش
دش DASH 3,876,393 0.76 -2.05 9.75
خریدفروش
بایننس کوین BNB 8,574,403 0.08 -2.97 4.28
خریدفروش
دوج کوین DOGE 5,225 0.56 -3.21 -2.23
خریدفروش
دیجی ‌بایت DGB 1,255 0.15 -6.49 15.64
خریدفروش
بیت تورنت BTT 75 0.27 -1.57 9.46
خریدفروش
شیبا اینو SHIB 0.16848005 -0.15 -0.77 -1.39
خریدفروش
استلار XLM 6,733 0.22 -3.08 2.23
خریدفروش
پولکادات DOT 466,999 0.18 -4.82 23.85
خریدفروش
سیف مون SAFEMOON 0.0660501 0.22 -5.07 -21.07
خریدفروش
کیشو اینو KISHU 0.0000265000 2.41 -0.90 12.42
خریدفروش
فگ FEG 0.000132450 1.41 -12.59 21.59
خریدفروش
بیبی دوج BabyDoge 0.0000628000 -0.43 -9.68 -7.72
خریدفروش
بینامون BMON 6,002 1.36 -2.02 9.17
خریدفروش
بیبی کیک BABYCAKE 20.349000 8.26 -6.86 70.19
خریدفروش